Intrekking uitbatingsvergunning shishabar Statiestraat en nachtwinkel Bredabaan

Het college besliste om de uitbatingsvergunning van een shishabar in de Statiestraat en van een nachtwinkel op de Bredabaan definitief in te trekken. De stad kan een dergelijke beslissing doorvoeren na verschillende en/of herhaalde vaststellingen dat de zaak niet meer voldoet aan de voorwaarden uit het uitbatingsreglement.

Het stadsbestuur wil hiermee het signaal geven dat de voorschriften in het politiereglement uitbatingsvergunning en de politiecodex steeds strikt moeten worden nageleefd, anders loopt een zaakvoerder na waarschuwingen kans op een schorsing of intrekking van de uitbatingsvergunning of de tijdelijke sluiting van de inrichting.

Shishabar Statiestraat

Sinds 2015 werden er bij verschillende controles in een shishabar in de Statiestraat meerdere inbreuken vastgesteld op de reglementering met betrekking tot de uitbatingsvergunning, en ook op de hogere regelgeving over tabakswetgeving en over de camerawetgeving.

Na formele waarschuwingen in 2015 en in 2018 werden er in 2022 opnieuw diverse inbreuken vastgesteld. Zo stelde de politie ernstige inbreuken vast op de hygiëne- en brandveiligheidsvoorschriften, en op de rookwetgeving, wat aantoont dat de uitbating niet in staat is om deze voorschriften te laten naleven. Zo trof ze in de stockageruimte onder meer mondstukken voor de shishapijpen aan boven openstaande vuilnisbakken of op de grond. Verder hingen er achter de toegangsdeur een aantal loshangende stekkers en kabels waaraan ook de internetrouter was verbonden en trof de politie op de vloer een schaal met brandende kolen aan, op een plaats waar bezoekers moesten passeren. Tot slot waren klanten buiten de rookruimte shisha aan het roken.

Ook bij een latere controle bleek de hygiëne niet in orde en werden er opnieuw inbreuken op de brandveiligheidsvoorschriften vastgesteld. Daarenboven stelde de politie vast dat de ramen waren beplakt met reclame en versiering, die de inkijk van buiten naar binnen verhinderden, wat in strijd is met de geldende regelgeving. In november 2022 formuleerde de politie bovendien een negatief moraliteitsadvies en een negatief advies naar aanleiding van het uitgevoerde financieel onderzoek.

Ondanks herhaalde waarschuwingen om zich in regel te stellen met de geldende wetgeving, wijzen al deze vaststellingen erop dat de uitbater daar te laks mee omgaat. De omvang, de ernst en het weerkerend karakter van de begane inbreuken rechtvaardigen dan ook een definitieve intrekking van de uitbatingsvergunning als shishabar.

Nachtwinkel Bredabaan

Tijdens een eerste controle in 2021 in een nachtwinkel op de Bredabaan in Merksem werden ernstige inbreuken vastgesteld op het politiereglement met betrekking tot de uitbatingsvergunning. Zo baatte de eenmanszaak een niet vergunde telecomwinkel uit, hing de uitbatingsvergunning niet uit en waren er verschillende inbreuken op de brandveiligheid en de hygiënevoorwaarden. Ook werd de inkijk in de inrichting bemoeilijkt.

Tijdens een hoorzitting werd aangegeven dat de uitbating tijdelijk zou worden stopgezet omwille van renovatiewerken die de brandveiligheidsrisico’s zouden wegwerken. Dit bleek uit een document waarbij tussen beide partijen de huur minnelijk werd stopgezet. De uitbater beloofde ook vaker te poetsen om de hygiëne op peil te houden. Achteraf bleek dat de nachtwinkel toch verder geëxploiteerd werd en er geen sprake was van een effectieve beëindiging van de huur. Bovendien bleek uit verschillende controles dat de hygiënevoorschriften nog steeds niet werden nageleefd en dat de uitbatingsvergunning nog altijd niet was opgehangen aan het raam, ondanks eerdere aanmaningen en boetes. Verder was er sprake van een algemene onveilige situatie, met producten die in de doorgangen gestald werden, een tv die een zwarte vlek op het plafond veroorzaakte, en heel wat loshangende kabels en verdeelstekkers.

Ondanks herhaalde waarschuwingen om zich in regel te stellen met de geldende wetgeving, blijven tal van inbreuken bestaan. Hieruit blijkt een duidelijk gebrek aan inzicht in de problematiek en de ernst van de inbreuken. Ook op het vlak van moraliteitsvoorwaarden voldoet de uitbating nog altijd niet aan de regelgeving. De omvang, de ernst en het weerkerend karakter van de begane inbreuken rechtvaardigen dan ook een definitieve intrekking van de uitbatingsvergunning.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.