Herbestemming voor pand kinderdagverblijf Speelpaleis in Deurne

Op vrijdag 23 december sluit stedelijke kinderopvang Speelpaleis (Van Cortbeemdelei 237, 2100 Deurne) definitief de deuren. De plaats die hierdoor vrijkomt, wordt ingevuld door een afdeling van de Parcivalschool, een steinerschool voor buitengewoon onderwijs. In het Speelpaleis, waar plek is voor 72 kinderen, kampen ze al geruime tijd met leegstand. Momenteel is slechts 54 % van de plaatsen ingevuld. De stad besloot daarom om in dit pand extra capaciteit te voorzien voor buitengewoon onderwijs, dat met een tekort aan plaatsen kampt.

In de cluster Deurne-Noord is er een groot overschot van 224 kinderopvangplaatsen, in vergelijking met andere delen van de stad. De dekkingsgraad van 39 %, die de stad vooropstelt in haar bestuursakkoord, wordt hier ruimschoots overschreden.

Sluiting Speelpaleis

De kinderen uit het Speelpaleis zullen in de toekomst terecht kunnen in de Koekendoos, een grotere opvang in de buurt met meer speelruimte en een mooie groene tuin. Andere opties kunnen bekeken worden met de ouders. Het gaat momenteel over een 30-tal kinderen waarvoor de stad een andere plek zal voorzien. Het aantal gesubsidieerde plaatsen in de stedelijke kinderopvang vermindert dus niet, maar er is wel een herverdeling naar andere locaties waar plekken vrij zijn. 

De medewerkers van kinderopvang Speelpaleis kunnen aan de slag in een van de andere kinderopvanginitiatieven van de stad Antwerpen.

Schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud: "Met de herbestemming van het pand spelen we in op de noden van de maatschappij. Er komt een einde aan de gedeeltelijke leegstand in  kinderdagverblijf Speelpaleis, er komen extra plaatsen voor kinderen met specifieke zorgbehoeftes in het buitengewoon onderwijs."

Parcivalschool

Vanaf 1 januari 2023 zal de Parcivalschool haar intrek nemen in dit gebouw. Deze school voor buitengewoon onderwijs heeft momenteel één vestiging in de Lamorinièrestraat. Voor hen betekent deze uitbreiding 54 extra plaatsen voor leerlingen in type 2 buitengewoon secundair onderwijs en buitengewoon lager onderwijs. ​

Plek voor buitengewoon onderwijs

Er is een nijpend tekort aan plaatsen in het buitengewoon onderwijs, dat bleek opnieuw uit het rapport van Meld je aan Antwerpen dat de resultaten van aanmeldingen voor schooljaar 2022-2023 heeft gebundeld. 533 kinderen staan momenteel op de wachtlijst voor een school in het buitengewoon basisonderwijs, dat is 58 % van het totaal aantal aanmeldingen. In het buitengewoon secundair onderwijs gaat het over 43 % leerlingen zonder plaats. 

De stad zoekt mee naar uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande capaciteit. Daarnaast biedt ze ook extra ondersteuning aan reguliere scholen om hen te ondersteunen in de opvang van leerlingen met specifieke zorgbehoeftes. 

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Het capaciteitstekort binnen buitengewoon onderwijs groeit jaar na jaar aan. Hoewel deze problematiek het lokale niveau overstijgt, proberen we als stad in samenwerking met onze netten mee naar oplossingen te zoeken. Er staan vandaag voor zowel basis als secundair meer dan 700 kinderen op een wachtlijst voor het buitengewoon onderwijs. Naast structurele oplossingen op lange termijn, zijn dus ook dringende ingrepen op korte termijn noodzakelijk. Door ingebruikname van Speelpaleis, creëren we alvast extra plaats voor 54 kinderen. Dat is lang niet voldoende, maar elk plekje dat we vinden, is een plek die telt voor een kind en hun ouders.”
Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Roel Veyt Woordvoerder schepen Nabilla Ait Daoud
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.