Skip to Content
Heraanleg Groenplaats start in 2024

Heraanleg Groenplaats start in 2024

Groene ontmoetingsplek voor de Antwerpenaar

In 2024 krijgt de Groenplaats een grondige heraanleg. Het college van burgemeester en schepenen keurde daarvoor het voorontwerp goed. Er komt een moderne centrale toegang naar de ondergrond, een dubbele rij nieuwe bomen, toekomstbomen op de hoeken en nieuwe zitbanken. Ook ondergronds zijn er heel wat verbeteringen zoals een nieuwe grote fietsenparking en een waterbuffer. Ook de aanpalende Eiermarkt en Beddenstraat worden heraangelegd. De opdrachtgevers stad Antwerpen, De Lijn, water-link i.s.m. Aquafin en Indigo Group organiseren op 21 mei een infomarkt over de plannen.

"De Groenplaats krijgt een nieuwe, eigentijdse klimaatrobuuste en toekomstgerichte inrichting’’, verduidelijkt schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts. “Zo doet het plein opnieuw zijn naam eer aan en wordt het een echte ontmoetingsplek voor de Antwerpenaar. De plannen voor de nieuwe Groenplaats, zowel voor het plein als de ondergrond met de premetro, zijn ambitieus. In het verleden gaven meer dan 1800 Antwerpenaars tijdens een participatieronde aan dat zij de horeca en terrassen, grote evenementen en verblijven belangrijk vinden voor de Groenplaats. Zij zullen hun hartje dus helemaal kunnen ophalen na de heraanleg.”

Bovengrondse heraanleg

De plannen voor de Groenplaats, de Eiermarkt en de Beddenstraat bepalen de inplanting van de bomen, horecaterrassen, banken, laad- en loszones en doorgangen voor de brandweer. Ze spelen in op de nieuwe klimaatuitdagingen voor groen en water en geven vorm aan de verbinding met de omliggende straten en gebouwen.

Eiermarkt en Beddenstraat
De Eiermarkt en de Beddenstraat worden van gevel tot gevel heraangelegd met grote bomen en zitplaatsen voor passanten en bezoekers.

Nieuwe bomen
De Groenplaats krijgt nieuwe bomen: een dubbele bomenrij in een rechthoek geeft het plein een nieuw groenvolume. Centraal behoudt Rubens zijn plaats en kan iedereen aangenaam vertoeven of nog steeds genieten van evenementen. Langs de bomenrijen, naar de gevels toe, is er ruimte voor terrassen van de vele horecazaken, passage, en routes voor hulpdiensten en leveringen. De dubbele bomenrij zorgt ook voor schaduw en verkoeling. De hoeken van het plein krijgen toekomstbomen, zodat ook vanuit de omliggende straten het groen op het plein te zien zal zijn. Toekomstbomen zijn losstaande bomen die alle ruimte krijgen om uit te groeien en zo een plek allure en karakter geven.

Toekomstbeeld Groenplaats met terrassen
Toekomstbeeld Groenplaats met terrassen

Erfgoed in de kijker en ruimte voor horeca en evenementen
De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, de beschermde historische gevels en het Rubensstandbeeld blijven het beeld van de Groenplaats bepalen. Hierin is er ook voldoende ruimte voor terrassen en evenementen.

Smart City Groenplaats
Op de Groenplaats zal heel wat geïnvesteerd worden in klimaatmaatregelen, al zitten die vaak verborgen onder de grond. Het gaat onder meer om een waterbuffer met een netwerk van leidingen met slim gestuurde kleppen, sensoren die aangeven wanneer de bomen water nodig hebben, en filterinstallaties om het water te zuiveren in functie van de bomen.

Met behulp van de nieuwste technologieën worden de slimme oplossingen voor die ingrepen toch zichtbaar gemaakt.

Wijzigingen
Wat verdwijnt zijn de keerlus van de tram, de toegangspaviljoenen tot de parking, de kiosk en de bestaande bomen.

Ondergrondse vernieuwingen

Ruimte voor bomen en een hemelwaterbuffer
De riolering onder het plein wordt vernieuwd en in gescheiden stelsel aangelegd. Bijkomend wordt het regenwater van het plein en de daken rondom opgevangen. Een grote ondergrondse waterbuffer zorgt voor extra opslagcapaciteit bij hevige regenval om wateroverlast te vermijden. Om de wortels van de nieuwe bomen ruimte te geven en van voldoende water en voedingsstoffen te voorzien, is een doordacht systeem van ondergrondse groeipockets uitgewerkt. Er wordt een aansluiting voorzien van de waterbuffer naar de ondergrondse groeipockets zodat de bomen voldoende water krijgen en zo kunnen uitgroeien tot grote, gezonde exemplaren.

Verbinding plein - ondergrond
In het midden van het plein komt een centrale toegang naar het vernieuwde premetrostation. Via trappen, roltrap of lift kom je eerst in de ondergrondse toegangshal. Die is vormgegeven als een overzichtelijke, lichte ruimte met korte looplijnen, lange zichtlijnen, transparantie en vloeiende begeleidende wanden. Een plek die plein, premetro, parking, fietsenstalling en winkelcentrum verbindt. Zo wordt de ondergrond een echt verlengstuk van het plein. ​ ​

Toekomstbeeld vernieuwd premetrostation
Toekomstbeeld vernieuwd premetrostation

Nieuwe fietsenstalling


Koen Kennis, schepen voor mobiliteit, toerisme en middenstand: “De Groenplaats is uiteraard ook een mobiliteitshub. De heraanleg biedt ons de gelegenheid om die mobiliteit uit te breiden, en overzichtelijker, veiliger en comfortabeler te maken voor alle gebruikers. Met de ondergrondse fietsparking van meer dan 500 plaatsen gaan we de verrommeling van het plein tegen, wat dan weer in het voordeel is van de horeca en de talrijke toeristen op de Groenplaats.” 

De nieuwe fietsparking zal toegankelijk zijn via een nieuwe trap met lichte helling en fietsgoot aan de zijde van de Schoenmarkt. De parkeergarage en de fietsenstalling krijgen aparte toegangen om auto’s en fietsers veilig van elkaar te scheiden. De huidige in- en uitrit tot de autoparking aan de Nationalestraat blijft en de toegang aan de Eiermarkt verdwijnt. Zo komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers tussen Eiermarkt en Groenplaats.

Voorbereidende werken
Voor de eigenlijke start van de heraanleg moeten er voorbereidende onderzoeken gebeuren om bijvoorbeeld alle nutsleidingen en de samenstelling en ondergrond van het plein in kaart te brengen. Momenteel voert een aannemer hiertoe al een eerste reeks boringen uit op de Groenplaats en omgeving. In totaal zijn er 20 boringen met beperkte hinder. Vanaf juni legt hij een aantal sleuven open, wat ook beperkte hinder met zich zal meebrengen.

Infomarkt
Geïnteresseerden kunnen de plannen van het voorontwerp bekijken komende zaterdag 21 mei van 10 tot 18 uur op de eerste verdieping van het Grand Bazar shopping Center aan de Groenplaats. De projectleiders van stad Antwerpen, De Lijn, water-link i.s.m. Aquafin en Indigo Group geven er ter plekke ook toelichting. Eind dit jaar volgt normaalgezien de goedkeuring van het definitief ontwerp. De uitvoering van de heraanleg gaat van start in 2024.

Meer info op www.antwerpenmorgen.be/groenplaats.


In de mediagalerij vindt u het voorontwerp en de toekomstbeelden. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.