Gebruik deelsteps in Antwerpen strenger gereglementeerd

Gebruik deelsteps in Antwerpen strenger gereglementeerd

Vanaf 18 juli gebieden waar ze trager moeten rijden of niet mogen komen of parkeren

Stad Antwerpen voert vanaf maandag 18 juli beperkingen in voor de deelsteps op haar grondgebied. De stad bakent zones af waar ze niet mogen komen en zones waar ze niet mogen achtergelaten worden. In drukke gebieden of voetgangerszones zullen ze nog maar maximum 8 kilometer per uur kunnen rijden. ​

Het gebruik van deelvoertuigen zonder vaste stalplaats zoals fietsen, scooters en steps, is de laatste jaren sterk gestegen. Om de openbare orde en veiligheid te kunnen vrijwaren en beheersen, werd de exploitatie van deze deelsystemen al enige tijd geleden door de stad in een reglement gegoten. Dat reglement voorziet dat de stad bepaalde zones kan vastleggen waar het aangeraden is om deelvoertuigen te stallen (dropzones), of waar bepaalde beperkingen gelden. De eerste dropzones voor deelsteps, -fietsen en -scooters werden vorig jaar al gemarkeerd.

​Vanaf maandag 18 juli worden wat deelsteps betreft ook beperkingen ingevoerd in de vorm van no go zones, no park zones en slow speed zones. De stad wil hiermee hinderlijke en gevaarlijke situaties met deelsteps zo veel mogelijk beperken. ​

No go zones

De no go zones zijn gebieden waarin het gebruik van de step niet wenselijk is, onder andere in natuurdomeinen en begraafplaatsen, in het treinstation Antwerpen-Centraal en aan de ingangen van de Brabantstunnels op de Leien. De deelsteps zullen automatisch snelheid verminderen en stilvallen wanneer gebruikers deze zones toch proberen binnenrijden.

No park zones

In drukke gebieden of gebieden met beperkte openbare ruimte zoals natuurdomeinen, begraafplaatsen, sportterreinen, speeltuinen, bruggen over de Ring en randgebieden van de Ring voert de stad no park zones in. Deelsteps zullen daar niet achtergelaten kunnen worden, tenzij in de gemarkeerde dropzones in het gebied. De gebruiker zal indien hij niet in een dropzone parkeert niet kunnen uitloggen en dus blijven betalen voor een sessie.

Alle no go zones zijn automatisch ook no park zones.

Slow speed zones

In drukke gebieden of voetgangerszones zoals de Meir en op en rond de Grote Markt zullen slow speed zones worden ingevoerd. Deelsteps zullen in deze zones tussen 11 en 19 uur automatisch vertragen naar maximum 8 kilometer per uur. Zo wordt de kans op conflicten tussen de verschillende weggebruikers op drukke momenten beperkt.

“We scherpen de reglementering aan in overleg met de aanbieders van de deelsteps”, zegt schepen voor mobiliteit Koen Kennis. “Sowieso beperken we al lange tijd het aantal aanbieders in onze stad, net om een wildgroei te vermijden zoals we die in andere steden zien. De aanbieders hebben er zoals wij alle belang bij dat deelsteps een bijdrage kunnen leveren aan een vlotte en veilige mobiliteit in Antwerpen. Goede afspraken maken daarbij goede vrienden.” De schepen vervolgt: “Bij het opmaken van deze zones hebben we ook de input van de districten en de burgers gebruikt. Meldingen van burgers zullen voor eventuele bijsturingen altijd meegenomen worden.”

De verschillende zones zullen tegen 18 juli voor iedereen zichtbaar zijn in het online stadsplan. Gebruikers zullen ze ook kunnen raadplegen in de apps van de aanbieders, en krijgen een melding bij het binnenrijden van een no go zone.


Hier vindt u een interactieve kaart met alle zones op aangeduid: https://stadantwerpen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=096ffde66d2c464a9ec4e94fa48a12c4 (account: Pers_Antwerpen / wachtwoord: pers_2022) en in de mediagalerij vindt u de foto van dit persbericht. Deze documentatie en login zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de pers. ​

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.