Flankerende maatregelen na heraanleg Lange Beeldekensstraat

Stad en district Antwerpen keurden aanpassingen in de verkeersafwikkeling in de Sint-Gummarusstraat en aan het De Coninckplein in Antwerpen-Noord goed. Het gaat om flankerende maatregelen om de verkeersintensiteit in de Lange Beeldekensstraat na de heraanleg ervan te verlagen, ze gaan pas in na die heraanleg.

De maatregelen omvatten het afsluiten van de noordelijke rijbaan aan het De Coninckplein (tussen Rotterdamstraat en Pijlstraat) voor gemotoriseerd verkeer, en het omkeren van de rijrichting van de Sint-Gummarusstraat.

Ook worden de Rotterdamstraat richting Hollandstraat (tussen Muizenstraat en Hollandstraat) en de Dambruggestraat richting Sint-Gummarusstraat (tussen Van Kerckhovenstraat en Sint-Gummarusstraat) enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer.

Het doel is om het aandeel aan gemotoriseerd verkeer in de Lange Beeldekensstraat te verminderen en zo de leefkwaliteit in de straat te verhogen.

Proefopstelling

Deze flankerende maatregelen zullen als proef worden ingevoerd na de heraanleg van de Lange Beeldekensstraat door district Antwerpen. De effecten van de proefopstelling op de buurt zullen op regelmatige basis worden opgevolgd, gemonitord en geëvalueerd.

Heraanleg Lange Beeldekensstraat

De Lange Beeldekensstraat is toe aan vernieuwing. District Antwerpen keurde het definitief ontwerp reeds goed. De heraanleg zou nog later dit jaar kunnen starten, dat is echter onder voorbehoud. De timing van de verschillende fases van de werken is nog niet vastgelegd. 

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Lennert Alaerts Communicatieverantwoordelijke district Antwerpen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.