Drie noordelijke Ringparken krijgen ruimtelijke uitvoeringsplannen

Drie noordelijke Ringparken krijgen ruimtelijke uitvoeringsplannen

Het Antwerpse stadsbestuur besliste om voor de Ringparken Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken. Want er zullen bestemmingswijzigingen noodzakelijk zijn voor de realisatie van deze drie noordelijke Ringparken van De Grote Verbinding.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Oosterweelverbinding (16/06/2006) en het GRUP Oosterweelverbinding – wijziging (20/03/2015) vormen de juridische basis voor de Antwerpse Oosterweelverbinding. Deze GRUP’s zijn gericht op de realisatie van het infrastructuurproject en de wijziging van een viaduct naar een tunnelinfrastructuur.

Screening op vergunbaarheid

Beide plannen dateren echter van vóór de uitwerking van het project ‘Over de Ring’, waarin 18 leefbaarheidsprojecten worden geclusterd in 7 Ringparken en een Schelde-oeververbinding. De Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn zijn daarbij de noordelijke projectclusters die bovenop en naast de Oosterweelverbinding Rechteroever zullen aangelegd worden.

De goedgekeurde voorontwerpen van deze noordelijke Ringparken en de geplande stadsontwikkelingsprojecten werden nu gescreend op vergunbaarheid, op basis van de huidige juridische onderlegger. Deze analyse werd samen met het Departement Omgeving, Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis en team intendant opgemaakt.

Bestemmingswijzigingen nodig

Hieruit blijkt dat het Ringpark Noordkasteel vergund kan worden op basis van de huidige juridische context. Voor de Ringparken Het Schijn, Groenendaal en Lobroekdok dringen zich echter bestemmingswijzigingen op. Daarom maakt stad Antwerpen via een delegatiebevoegdheid drie afzonderlijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) op voor die Ringparken. Elk van die plannen bevat minstens een gedeeltelijk contour van het Ringpark en de bijhorende stadsontwikkelingsprojecten, zodat ze een logisch verhaal vormen. Per RUP kan gewerkt worden met deelplannen die logische ruimtelijke gehelen vormen.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Om de drie noordelijke Ringparken Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn te kunnen realiseren zijn bestemmingswijzigingen noodzakelijk. Daarvoor zullen nu ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt worden. Door de overkapping van de Ring kunnen we werk maken van nieuwe levendige stadsdelen aan de zeven nieuwe Ringparken. Met de creatie van deze Ringstad zorgen we misschien wel voor de meest intrigerende wending in de rijke geschiedenis van de Antwerpse stadsontwikkeling.”

Eigen timing en planproces

De drie ruimtelijke uitvoeringsplannen zullen elk hun eigen timing en planproces volgen. Op basis van de geambieerde planning zal een volgorde van opstart bepaald worden. Die opstartplanning zal gebaseerd worden op de planning van de Oosterweelwerken, en de ambitie om de projecten uit de Ringstad samen met de Ringparken te realiseren zoals vooropgesteld in de visie Ringstad. Daarbij is RUP Het Schijn het meest urgente.

Alle algemene info over de Ringparken is te vinden op https://degroteverbinding.be.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

Copyright headerbeeld (simulatie stukje Ringpark Lobroekdok): Ontwerpteam Ringpark Lobroekdok

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.