Doofplan openbare verlichting

Besparing van 3,3 miljoen kWh/jaar – Veiligheid blijft gegarandeerd

Stad Antwerpen beheert haar openbare verlichting aan de hand van haar Lichtplan. In het kader van besparingen besliste de stad eind vorig jaar om een deel van de lampen te doven tussen 1 en 5 uur ‘s nachts. De uitrol ervan is nu gestart. Natuurlijk waakt de stad over de veiligheid van haar burgers en zal daarom de verlichting op drukke en gevoelige plaatsen niet gedoofd worden.

Strategische zones blijven verlicht

De stad en de lokale politie brachten strategische zones in kaart, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Om de veiligheid te garanderen zal de verlichting niet gedoofd worden op volgende locaties:

  • Drukke en gevoelige verkeersassen;
  • Plekken met veel horeca en nachtleven;
  • Langsheen de fietsostrades;
  • In het zichtgebied van toezichts- en ANPR-camera's;
  • Aan onderdoorgangen van bruggen;
  • Op 24u/24u industriezones.

Structurele besparing

Door deze ingreep kan Antwerpen elk jaar bijna 3,3 miljoen kilowattuur aan elektriciteitsverbruik besparen. Dat is ongeveer het gemiddelde verbruik van 1000 gezinnen. Fluvius schat tot begin 2024 nodig te hebben vooraleer alle lampen met het nieuwe nachtscenario ingesteld zijn.

Versnelde verledding

De stad werkt samen met Fluvius aan de versnelde uitrol van het verledden van haar straatverlichting.

Alle algemene info over het Antwerpse Doofplan staat op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/lichtplan-doofplan/over.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.