Skip to Content

Diamantwijk: definitief ontwerp heraanleg straten

Stad Antwerpen start nog dit jaar met de geplande heraanleg van de Hoveniersstraat, Rijfstraat en Schupstraat. De ambitie is om deze autoluwe straten, het economisch hart van de Diamantwijk, op te waarderen. Een veilige ruimte creëren voor een duurzaam en aangenaam handelscentrum staat daarbij centraal.

Het college keurde in september vorig jaar het voorontwerp voor de heraanleg van de Hoveniersstraat, Rijfstraat en Schupstraat goed. Na inspraak van buurtbewoners en handelaars in december is het concept verder uitgewerkt tot het definitief ontwerp, dat nu werd goedgekeurd door het college.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: "Bij de heraanleg van de 'Diamantstraten' zetten we maximaal in op vergroening. We kiezen resoluut voor verhoogde plantvakken en groenslingers. Zo komt er meer groen in deze buurt wat zorgt voor meer verkoeling en een grotere klimaatrobuustheid. Ook komt er voldoende zitgelegenheid zodat iedereen kan genieten van de groene omgeving. We creëren hierdoor een opwaardering van het economische hart van de diamant waar een duurzaam, veilig en aangenaam handelscentrum centraal staat."

Krachtlijnen definitief ontwerp

Stad Antwerpen wil door de heraanleg de verblijfskwaliteit verbeteren en het handelsgebied, waar de Antwerpse groothandel in diamanten plaatsvindt, aantrekkelijker maken. Dat vertaalt zich in een aantal krachtlijnen op het vlak van mobiliteit, duurzaamheid en erfgoed:

  • Het ontwerp sluit aan bij de aansluitende, al heraangelegde Vestingstraat. Alle straten krijgen het statuut van woonerf met gemengd verkeer. De primaire toegang blijft behouden aan de Lange Herentalsestraat. Het verkeer kan in beide richtingen rijden. Ook de toegangscontrole voor gemotoriseerd verkeer blijft bestaan. Er komt een flexibel laad- en lossysteem, en er geldt een parkeerverbod. De locaties voor het laden en lossen worden afgebakend door plantvakken.
  • Het ontwerp is klimaatrobuust: verschillende zones worden vergroend en onthard. Omdat het hierdoor technisch niet mogelijk is om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen, is ervoor gekozen om het regenwater volledig op te vangen in de straat. Zo krijgen de plantvakken een onderaards buffersysteem, waaruit de bomen en planten op een capillaire manier water kunnen opnemen. Daarnaast plaatst de stad 20 infiltratiepalen met een diepte van 6 meter.
  • Er worden zes nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast krijgen de overige plantvakken meerstammige heesters en lage beplanting. Aan de plantvakken wordt zitgelegenheid voorzien. Hierbij wordt rekening gehouden met de zichtbaarheid van camera’s in de wijk. De politie en groendienst beslissen mee over de soort beplanting.
  • De Portugese synagoge is een blikvanger in de Hoveniersstraat. De mooie voorgevel krijgt architecturale verlichting om hem te accentueren.

Timing

De heraanleg start als alles volgens plan verloopt nog dit jaar, en is dan midden 2023 afgerond.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.