Definitieve vaststelling ruimtelijk uitvoeringsplan Posthofbrug  

Definitieve vaststelling ruimtelijk uitvoeringsplan Posthofbrug  

De Antwerpse gemeenteraad stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Posthofbrug definitief vast. Daarmee zet de stad verder in op grootschalige kantoorontwikkeling in de stationsomgeving Berchem. Dat in combinatie met recreatieve en maatschappelijke functies. Een eerste ontwikkeling daarin is een gebouw met energiezuinige kantoren en een fuifzaal voor de jeugd. 

De omgeving van station Antwerpen-Berchem is niet alleen vlot bereikbaar per trein, tram, bus of fiets, er zijn de laatste jaren ook heel wat nieuwe ontwikkelingen gebeurd aan de noordkant van de spoorweg, zoals Post X met het hoofdkantoor van Politiezone Antwerpen, commerciële kantoren en een supermarkt. Omdat de vraag naar kwalitatieve en vlot bereikbare kantoorgebouwen groot blijft, besloot de stad om ook aan de zuidkant van de spoorweg zulke ontwikkelingen mogelijk te maken, met het RUP Posthofbrug. 

Nieuw RUP benut potentieel van de buurt 

Vóór het nieuwe RUP was het gebied ten zuiden van de spoorweg voorzien voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Maar omdat de stationsomgeving Antwerpen-Berchem een toplocatie is voor grote kantoren (in lijn met het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen uit 2006 en de beleidsnota Ruimtelijke Economie uit 2020) en de grote vraag naar kwalitatieve kantoren in de buurt, drong een herziening van de bestemming zich op. Dankzij het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan zijn er in dit gebied nu ook grootschalige kantoorontwikkelingen – niet enkel kantoren voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut – in combinatie met recreatieve en maatschappelijke functies mogelijk. Bovendien draagt het RUP bij aan de modal shift, dankzij de vlotte bereikbaarheid van het gebied met de trein, tram, bus of fiets. 

Fuifzaal 

In het plangebied staat momenteel een seinhuis van Infrabel en wordt al gebouwd aan een nieuw kantoorgebouw, volledig conform de huidige isolatienormen en energetische vereisten. In lijn met het bestuursakkoord district Berchem 2019 – 2024 komt hierin ook een fuifzaal voor de jeugd en een openbaar plein.

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Het RUP Posthofbrug levert een essentiële bijdrage aan de modal shift en past mooi in het kader van Ringstad, het stadsontwikkelingsproject onder toezicht van de stadsbouwmeester, dat binnen- en buitenstad met elkaar verbindt. Vlot bereikbaar en gelegen aan de overzijde van het Wolvenbergpark transformeert wat ooit een outdoor parking was tot gebied dat echt mee is met z’n tijd. Dit gebied is een toplocatie die als dusdanig nooit eerder zo gerealiseerd of ingevuld is. Naast grootschalige kantoorontwikkelingen is hier ook plek voor onder andere een fuifzaal voor de jeugd én een openbaar plein. Kortom, Posthofbrug gaat een heel mooie toekomst tegemoet.”

Procedure 

Op 26 februari stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vast. Van 4 maart tot en met 2 mei 2024 liep het openbaar onderzoek en kon iedereen bezwaren en adviezen indienen. Er werden geen bezwaren ingediend. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) bundelde de adviezen en bracht zelf gunstig advies uit aan de gemeenteraad. Die heeft daarna het RUP definitief vastgesteld.  


De luchtfoto met de aanduiding van het plangebied (©Google Earth) is te vinden op de mediagalerij. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.