Definitief ontwerp Wapper goedgekeurd 

Definitief ontwerp Wapper goedgekeurd 

Het college heeft het definitieve ontwerp voor de heraanleg van de Wapper goedgekeurd. Het langwerpige plein centraal aan de Meir transformeert tot een nieuw en hedendaags stadplein met brede wandelruimtes, groen en een grote waterpartij. Zo wordt het een logische en uitnodigende schakel op de Via Sinjoor. De werken starten in het voorjaar van 2026. 

Het definitieve ontwerp toont de troeven van de nieuwe Wapper:  

  • Langs de gevels komen er brede wandelruimtes van minstens 5 meter breed, zodat passanten het plein vlot kunnen oversteken, zelfs tijdens drukke weekends. Zo is er ook voldoende ruimte voor de brandweer en laden en lossen op het plein (binnen de venstertijden).  
  • Midden op het plein staat verblijven centraal. Hier wordt onder andere ruimte voorzien voor de eilandterrassen en zitbanken met zicht op het water of het iconische Rubenshuis
  • Het hele plein krijgt extra groen, met 3 grote kleurrijke plantvakken en ook bomen die op langere termijn zullen uitgroeien en zo schaduw bieden aan de terrassen en zitplekken.  
  • Het meest opvallende element is de lange, centrale waterpartij. Die loopt vanaf Hopland tot aan de Meir, waar ze eindigt in een speelfontein. Ze wekt de historische rui weer tot leven en zorgt tegelijkertijd voor waterbuffering en verkoeling. De waterpartij heeft een breedte van ongeveer 6 meter en een lengte van 130 meter, met op verschillende plaatsen een brede doorsteek. 
Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: "Het iconische plein de Wapper krijgt een trendy nieuw jasje. Meer groen, een nieuw waterelement en extra oog voor het rijke verleden van Het Rubenshuis vormen onder andere de bouwstenen van deze heraanleg. De vernieuwing van de Wapper nodigt de Antwerpenaar en de bezoeker van onze stad uit om te genieten van onze Via Sinjoor, de wandelverbinding tussen ons prachtig Centraal Station en Het Steen aan de Schelde.” 

Schelde als inspiratiebron 

De verschillende zones van de waterpartij verwijzen naar delen van de Schelde: 

  • Aan de kant van Hopland komen er waterplanten die als filter fungeren, geïnspireerd op de beplante bron van de Schelde. De plantenfilter zuivert het opgevangen regenwater voordat het afstroomt richting de Meir. 
  • De plantvakken waarlangs het water in het middendeel stroomt, verwijzen naar het groene stroomgebied van de Schelde. 
  • De fontein aan de Meir staat voor de monding van de Schelde naar de zee. De spuwers van de fontein nodigen uit tot spel en interactie met het water. 

Voorgeschiedenis ontwerp 

In juni 2023 keurde het college het conceptontwerp voor de heraanleg van de Wapper goed. Nadien volgden inspraakmomenten met lokale ondernemers en het brede publiek. De vergaarde input werd verwerkt in het voorontwerp, dat het college in januari 2024 goedkeurde. In het voorjaar volgde een informatiemoment voor de buurt. Het ontwerpteam OMGEVING/De Urbanisten werkte vervolgens het definitief ontwerp af, dat het college vandaag goedkeurde. 

Koen Kennis, schepen voor middenstand en toerisme: “De ‘nieuwe’ Wapper zal straks samen met de heraangelegde Schuttershofstraat een kwaliteitsinjectie geven aan het bruisende winkelhart van Antwerpen.” 
Districtsburgemeester Paul Cordy: “In de toekomst zal de Wapper mooi aansluiten op de Schuttershofstraat, die momenteel door het district wordt omgevormd tot een aangename winkelwandelstraat.” 

Timing 

Nu het definitieve ontwerp goedgekeurd is, gaat stad Antwerpen op zoek naar een aannemer. Als alles vlot loopt kunnen de werken dan starten in het voorjaar van 2026. 


In de mediagalerij staan de toekomstbeelden uit dit persbericht en een bovenaanzicht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.