Skip to Content

Deel van verbrede voetpaden op Zuid blijft behouden

Stad Antwerpen startte in juni vorig jaar proefopstellingen voor het verbreden van voetpaden in de wijk Het Zuid. In negen straten kwamen tijdelijke markeringen om zo meer publieke ruimte voor voetgangers te creëren. Die proefopstellingen werden nu geëvalueerd door het stads- en districtsbestuur in samenwerking met de politie. Het resultaat is dat ze in 3 straten zullen worden behouden; voor 1 straat volgt de definitieve evaluatie nog.

De afgelopen jaren werd duidelijk dat er nood is aan meer publieke ruimte voor voetgangers. Daarom startte de stad in 9 straten in de wijk Het Zuid een proefopstelling op, waarbij de voetpaden visueel werden verbreed via tijdelijke markeringen op straat.

De parkeerstroken werden via een volle witte lijn verder van het voetpad gemarkeerd. Hierdoor kan de vrijgekomen ruimte tussen parkeerstrook en voetpad dienen als extra ruimte voor voetgangers.

Evaluatie

Het stads- en districtsbestuur evalueerden in samenwerking met de politie de proefopstellingen. Hierbij keken ze naar meldingen van bewoners, de snelheid van gemotoriseerd verkeer, het aantal ongevallen en de ruimtelijke meerwaarde.

In volgende straten blijven de proefopstellingen behouden:

  • Karel Rogierstraat
  • Verbondstraat
  • Vrijheidstraat

De Vrijheidstraat wordt in 2024 heraangelegd. De huidige opstelling dient daarbij als proef, maar is geen voorafname op het uiteindelijke ontwerp.

In de Verbondsstraat zullen op basis van de huidige proefopstelling een aantal infrastructurele ingrepen gebeuren.

In volgende straten worden de proefopstellingen beëindigd:

  • Pacificatiestraat
  • Verlatstraat
  • IJzerenpoortkaai
  • Visserskaai
  • Scheldestraat

 

Verder komen er in de Tolstraat nog bijkomende snelheidsmetingen, op basis van de resultaten wordt beslist of de proefopstelling al dan niet behouden blijft.

 

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.