Conflictvrije lichtenregeling op twee kruispunten in Van Breestraat 

In de Van Breestraat (dicht bij het Stadspark) voert stad Antwerpen een nieuwe lichtenregeling in, voor de verkeerslichten op de kruispunten met de Van Eycklei en de Lange Leemstraat. Daardoor zullen op beide kruispunten de conflicten tussen afslaand gemotoriseerd verkeer en fietsers en voetgangers weggewerkt worden. De aannemer start in de loop van september. 

De invoering van de nieuwe lichtenregelingen in de Van Breestraat kadert in het project waarbij de stad in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer alle kruispunten aansluit op de verkeerslichtencoördinatiecentrale (VLCC). Hierbij wordt maximaal gestreefd naar een conflictvrije regeling en vlotte doorstroming, door de dynamische aansturing van de lichten.  

Door de nieuwe lichtenregelingen wordt op beide kruispunten het conflict in de Van Breestraat weggewerkt tussen links- en rechtsafslaand verkeer en fietsers of voetgangers die rechtdoor gaan. Daardoor verdwijnt ook het zwarte punt waar de Van Breestraat de Van Eycklei kruist.  

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Op het kruispunt Van Breestraat – Lange Leemstraat nemen we op deze manier 6 conflicten weg, op het kruispunt Van Breestraat – Van Eycklei zijn dat er 8. De overgrote meerderheid van de conflicten die we wegwerken zijn tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers/voetgangers."

Om de nieuwe lichtenregelingen te kunnen invoeren zijn ook enkele infrastructurele ingrepen nodig: 

  • Vlak voor het kruispunt met de Van Eycklei krijgt de Van Breestraat een extra rijstrook voor rechtsafslaand verkeer. Dat verkeer krijgt een aparte fase in de lichtenregeling, zodat er geen conflict kan ontstaan met overstekende fietsers of voetgangers. In de Rubenslei wordt voor dezelfde reden een extra rijstrook voorzien voor linksafslaand verkeer. Bovendien voert de stad ook enkele optimalisaties aan het kruispunt uit. Zo zal het kruispunt compacter gemaakt worden door uitstulpingen van de middenbermen en zullen de fietsoversteken worden verbreed. Daarvoor zijn ook al wat voorbereidende werken gebeurd. 
  • Ter hoogte van het kruipunt met de Lange Leemstraat krijgen fietsers en voetgangers een apart verkeerslicht, zodat er geen conflict kan ontstaan met rechts- en linksafslaand verkeer. 

De werken aan de kruispunten starten in de loop van september.  

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.