Beiaard kathedraaltoren tijdelijk stilgelegd

Woensdag 28 september 2022

Tijdens de restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouwekathedraaltoren was de beiaard lange tijd ingepakt en niet bespeelbaar. Na meer dan twee jaar stilte klonk er sinds juli terug beiaardmuziek in de binnenstad. Door onvoorziene noodzakelijke restauratiewerken aan de klokkenstoel zal hij nu echter opnieuw enkele maanden moeten stilgelegd worden.

In januari 2019 gingen de restauratiewerken aan de Antwerpse kathedraaltoren van start. In een eerste fase werd het bovenste deel, vanaf de wijzerplaten, aangepakt. Momenteel werkt de aannemer aan het onderste gedeelte van de toren.

Bij de aanvang van de werken werd de beiaard ingepakt ter bescherming. Begin juli van dit jaar is die bescherming verwijderd en konden de beiaardiers opnieuw in de toren muziek maken, tijdens de zomerse avondconcerten en de middagbespelingen op maandagen, woensdagen en vrijdagen. Een van de beiaardiers merkte na verloop van tijd echter op dat één van de klokken dof klonk. Na onderzoek blijkt dat de klokkenstoel, de houten constructie waaraan de klokken zijn opgehangen, plaatselijk iets verzakt is. Het hout op die plek is in slechte staat en moet vervangen worden. Hierdoor zal de beiaard jammer genoeg opnieuw een tijdlang niet bespeelbaar zijn. Dat betekent dat er de komende tijd dus ook geen middagbespelingen zullen zijn.

Schepen voor patrimonium Annick De Ridder: "De kathedraal onthult zich heel geleidelijk aan weer als de fiere dame die ze eeuwenlang was. De Onze-Lieve-Vrouwetoren wil ook zoetgevooisd haar beste beentje voorzetten. Om de beiaard echt op z'n mooist te kunnen laten klinken zal de klokkenstoel moeten hersteld worden. We koesteren als fiere Antwerpenaren ons patrimonium en hopen dat de kathedraal weldra weer klinkt als nooit tevoren!"

De extra herstellingswerken aan de klokkenstoel starten in de loop van deze week. Om de herstellingen veilig te laten verlopen, zullen de stellingen aan de zijde van de Handschoenmarkt terug wat verhoogd worden.

Indien alles loopt zoals gepland, is de beiaard opnieuw bespeelbaar wanneer de restauratiewerken aan de toren eindigen begin december.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud: “We hebben in de zomer volop genoten van de beiaardmuziek die weerklonk op de pleintjes en de straten van de stad. Maar tijdens de concerten merkten de beiaardiers van de OLV-kathedraal een technisch euvel met een van de klokken op. Gelukkig kan de herstelling gebeuren terwijl de stelling, de lift en de volledige werfinrichting nog tegen de kathedraaltoren staan. Zo maken we de klokken speelkaar voor de zomers die volgen, en knopen we aan met de mooie traditie van de beiaardkunst!"
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Roel Veyt Woordvoerder schepen Nabilla Ait Daoud
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.