Atlas zet sterk in op werken en participeren om te integreren

Vrijdag 7 juni 2024

In 2023 schreef 80% van de nieuwkomers in Antwerpen die een inburgeringscontract tekenden zich binnen de twee maanden in bij VDAB. Het is een van de opvallendste cijfers uit het jaarrapport van Atlas. “Duurzame tewerkstelling en participatie krijgen een belangrijke plaats binnen het inburgeringstraject. Ook de volgende jaren blijft Atlas hierop inzetten”, zegt Karim Bachar, schepen voor integratie en inburgering in Antwerpen.   

Activering naar werk 

Nieuwkomers in Antwerpen die niet werken of studeren, worden sinds de laatste decreetswijziging actief doorverwezen naar VDAB. In 2023 schreef 80% van de nieuwkomers die een inburgeringscontract tekenden zich binnen de twee maanden in als werkzoekende bij VDAB. In 2023 sloten in totaal 5.343 nieuwkomers een contract af bij Atlas, de vzw die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het inburgerings- en integratiebeleid in stad Antwerpen.  

Karim Bachar, schepen voor integratie en inburgering en voorzitter van Atlas: “Elk jaar vestigen nieuwkomers zich in Antwerpen. We verwelkomen ze, maar verwachten ook dat ze inspanningen leveren om deel uit te maken van onze stad. Nederlands leren is al langer een belangrijk aspect hierin, maar actief deelnemen aan het werkveld is minstens even belangrijk om vlot te integreren. Het is dus goed om vast te stellen dat 80% van onze inburgeraars binnen de 2 maanden ingeschreven zijn bij VDAB. Er is altijd ruimte voor verbetering, daarom dat we de komende maanden en jaren hier nog verder op willen inzetten.” 

Participatie 

Nieuw in 2023 was de zogenaamde vierde pijler van het inburgeringstraject, het netwerk- en participatietraject. Een traject bestaat daarnaast nog uit drie onderdelen: een cursus maatschappelijke oriëntatie, een cursus Nederlands en toeleiding naar werk.  

Sandy Peeters, directeur Atlas Antwerpen: “Elke inburgeraar moet minstens 40 uur participeren. Dat kan op de meest uiteenlopende manieren: helpen in een culturele instelling, actief deelnemen aan een sportclub of vrijwilligerswerk in de stad. Het belangrijkste hierbij is dat de inburgeraar de kans krijgt om zijn weg te zoeken in de stad en dat in het Nederlands. Het levert met andere woorden dubbel op: de inburgeraar vergroot zijn sociaal weefsel en oefent tegelijk Nederlands”  

Het aanbod aan participatieactiviteiten is heel divers: vrijwilligerswerk in de culturele sector of sportsector, een stage bij een organisatie, een buddywerking … De drie Vlaamse agentschappen (Agentschap Inburgering en Integratie, Amal en Atlas) ontwikkelden de website ikdoemee.be waar aanbieders van participatiekansen hun aanbod op een toegankelijke manier tot bij de inburgeraars kunnen krijgen. 

Recordaantal vragen over vreemdelingenrecht 

Naast individuele burgers ondersteunt Atlas ook Antwerpse organisaties met vorming, advies en begeleidingen. Het is belangrijk dat ook organisaties hun dienstverlening en activiteiten zo laagdrempelig mogelijk maken voor mensen met migratieachtergrond, bijvoorbeeld door het gebruik van klare taal. In 2023 beantwoordde Atlas 203 info- en adviesvragen over taal en diversiteit, deed 166 trajecten bij verschillende organisaties en stedelijke diensten in stad Antwerpen en gaf 215 vormingen rond taal & diversiteit.

Atlas is daarnaast expert op vlak van vreemdelingenrecht. Vorig jaar was de vraag naar juridische ondersteuning erg groot. Atlas ontving maar liefst 4.238 info- en adviesvragen, een recordaantal ten opzichte van de voorbije jaren. De belangrijkste vragen gingen over gezinshereniging, toegang tot gezondheidszorg, verblijfsrecht en nationaliteit.  

Karim Bachar: “Het mag duidelijk zijn dat Atlas heel wat heeft gerealiseerd, maar tegelijk zijn er nog heel wat uitdagingen. In een steeds meer digitale samenleving moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee is, zodat ook op dat vlak nieuwkomers vlot kunnen integreren. Die integratie blijft een belangrijk aandachtspunt in onze superdiverse stad waar we met heel de samenleving aan moeten blijven werken, en waar Atlas vanuit haar opdracht en expertise het voortouw in moet blijven nemen.”  

Atlas blijft inzetten op verbinding tussen alle Antwerpenaren en organiseert daarom op vrijdag 14 juni voor de zesde keer Atlas op het plein. Tijdens dit ontmoetingsfeest krijgt een diverse groep van Antwerpenaren een podium op het Theaterplein om hun talenten te tonen via workshops, muziek en eten van over heel de wereld. Met dit initiatief wil Atlas dialoog en ontmoeting stimuleren tussen alle inwoners van de stad.  

Het volledige jaarrapport van Atlas is hier te vinden.

Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar
Sandy Peeters Algemeen directeur van Atlas, Integratie & Inburgering Antwerpen,
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.