Antwerps netwerk van digipunten breidt verder uit

Antwerps netwerk van digipunten breidt verder uit

Vandaag bracht Vlaams minister Bart Somers samen met schepen Erica Caluwaerts een bezoek aan het digipunt in Dienstencentrum Linkeroever van Zorgbedrijf Antwerpen, een initiatief van Beego en gefinancierd met Vlaamse middelen. De stad werkt aan de digitale inclusie van alle Antwerpenaren en breidt het netwerk van digipunten uit.

Met de Vlaamse ondersteuning voor een bedrag van 3.633.512 euro kan stad Antwerpen nog meer werk maken van haar digitale ambities. Zo deed de stad in het najaar van 2022 een oproep aan organisaties om projecten op te starten of verder te zetten die de toegang tot digitale dienstverlening verhogen en de digitale vaardigheden van burgers versterken. Met de Vlaamse steun konden verschillende projecten vanaf 1 januari 2023 gestart of voortgezet worden.

Bart Somers, Vlaams minister voor onder andere binnenlands bestuur en gelijke kansen: “Onze wereld wordt steeds meer digitaal en dat biedt opportuniteiten. Voor velen is dit vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. We zetten daarom volop in om de digitale-kansen-kloof die kan ontstaan te verkleinen. Dit doen we door in te zetten op laagdrempelige projecten zoals de digipunten. Lokale besturen gaan hiermee zelf aan de slag, wij steunen hen daarin.”

Digitale inclusie van alle Antwerpenaren

Om haar inwoners digitaal sterker te maken ontwikkelde stad Antwerpen een beleid rond digitale inclusie, gebaseerd op vier pijlers:

  • de maatschappelijke digitale inclusie bij alle Antwerpenaren tot op basisniveau verhogen
  • de digitale toegankelijkheid van de stedelijke digitale dienstverlening verbeteren door ze digitaal inclusiever te ontwerpen.
  • de digitale-inclusie-gedachte verspreiden bij de stedelijke medewerkers die dit uitdragen in de dienstverlening.
  • de regie over het aanbod van digitale-inclusie-initiatieven voeren en de communicatie hierover naar de Antwerpenaren verzorgen.
Erica Caluwaerts, schepen voor onder andere digitalisering: “Half april lanceerde de stad een uitgebreid netwerk aan digipunten. Daardoor zijn er vandaag in alle districten en wijken plekken waar Antwerpenaren gratis hulp krijgen bij hun digitale vragen. Iedereen kan er binnenlopen tijdens de openingsuren en een digitale hulpvraag aan een van de vrijwilligers stellen. Het is een van de initiatieven om de digitale vaardigheden van al onze inwoners tot op het basisniveau te brengen, maar we krijgen er zeker ook vragen van mensen die al met een smartphone, tablet of pc kunnen werken over bijvoorbeeld phishing, authentificatie voor online dienstverlening en het installeren van een app.”

Kansen voor Beego en andere digitale initiatieven

De digipunten bij Zorgbedrijf Antwerpen, een initiatief van Beego in samenwerking met Itsme, zijn gefinancierd met Vlaamse middelen. Beego zet sinds 2017 in op het verkleinen van de digitale kloof. Het is een platform voor ICT-studenten die digitale assistentie verlenen, in digipunten of aan huis. Dit in samenwerking met lokale besturen, sociale organisaties en privébedrijven (bijvoorbeeld banken) in België. Anders dan bij de andere digipunten hoeven Antwerpenaren zich niet te verplaatsen, maar komen de studenten van Beego zelf wekelijks naar het dienstencentrum. De senioren en andere bezoekers van het centrum, maar ook het personeel, kunnen hen al hun digitale hulpvragen stellen.

Frederick Scraeyen van Beego: “De vragen die we krijgen zijn erg divers: soms eenvoudig, maar het kan ook complex zijn. Van Itsme installeren, online bankieren en videobellen (met de kleinkinderen) tot een laptop of smartphone opnieuw instellen: de Beego-studenten hebben de nodige expertise om voor elke vraag een passende oplossing te bedenken. Ze zijn technisch onderlegd, maar kunnen het vooral ook uitleggen in mensentaal zodat ze digitale zelfredzaamheid stimuleren.”
Els van Doesburg, voorzitter van Zorgbedrijf Antwerpen: “De coronacrisis heeft de digitalisering op alle terreinen in een stroomversnelling gebracht. In het Zorgbedrijf hebben we gezien dat er een echte nood is aan ondersteuning voor senioren zodat ze de digitale boot niet zouden missen. Het is dan ook een unieke kans om de studenten van Beego naar onze locaties te brengen zodat onze Antwerpse senioren op een rustige manier en op een vertrouwde plek de nodige begeleiding krijgen om met de digitale hulpmiddelen verder aan de slag te kunnen.”

Naast de digipunten bij Zorgbedrijf Antwerpen van Beego ondersteunt stad Antwerpen met de Vlaamse middelen nog andere projecten, zoals:

  • Digitaal Inclusieve Wijk, een initiatief van SAAMO in de wijken Kiel, Deurne-Noord, Borgerhout en Antwerpen-Noord.
  • Digitaal Inclusieve Wijk, een initiatief van Elegast in de wijk Antwerpen-Dam.
  • Digiburger, een initiatief van Avansa Regio Antwerpen.
  • Digitale ondersteuning op alle levensdomeinen, een ander initiatief van Elegast.
  • CAW maakt digitaal sterker, een initiatief van CAW.
Erica Caluwaerts, schepen voor onder andere digitalisering: “Met de Vlaamse middelen ondersteunen we waardevolle digitaal inclusieve initiatieven van partners in het Antwerpse middenveld. We zijn hen erg dankbaar dat ze samen met ons werk maken van digitaal vaardige Antwerpenaren. Met gebundelde krachten zijn we op de goede weg.”

Copyright headerbeeld: Dries Luyten

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts

 

 

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.