Antwerpen verleent nieuwe vergunningen voor deelbromfietsen en -steps 

Antwerpen verleent nieuwe vergunningen voor deelbromfietsen en -steps 

Stad Antwerpen heeft drie nieuwe vergunningen goedgekeurd voor de exploitatie van deelsystemen zonder vaste stallingsinfrastructuur. Vanaf 1 juli krijgen GO Sharing en felyx een vergunning om elk maximaal 300 deelbromfietsen te exploiteren in Antwerpen. Vanaf 9 oktober mag Voi 1.000 deelsteps exploiteren in Antwerpen, als vervanger van Bird, waarvan de vergunning dan afloopt. 

De exploitatie van deelsystemen is gereglementeerd door de stad, om de openbare orde en veiligheid te vrijwaren en een wildgroei en overaanbod te voorkomen. Aanbieders van deelmobiliteit hebben een vergunning nodig om in Antwerpen te mogen werken, waarbij per voertuigcategorie een maximumaantal vergunningen en voertuigen is vastgelegd. Begin dit jaar werden drie vergunningen opengesteld: twee voor deelbromfietsen en één voor deelsteps. 

Daarnaast voorziet het reglement dat de stad zones kan vastleggen waar het verboden is om deelvoertuigen te gebruiken (no go zones), snel te rijden (slow speed zones) of achter te laten (no park zones), of waar het aangeraden is om ze te stallen (dropzones). 

Deelbromfietsen 

Sinds begin 2023 is er geen aanbieder van deelbromfietsen meer actief in stad Antwerpen. De twee beschikbare vergunningen zullen nu ingevuld worden door GO Sharing en felyx. Zij krijgen vanaf 1 juli 2024 elk een vergunning om maximaal 300 deelbromfietsen te exploiteren in Antwerpen. Beide systemen zullen ‘hub based’ werken. De voertuigen kunnen dus enkel worden achtergelaten op bepaalde plekken. Bij de lancering zullen dit hoofdzakelijk virtuele hubs zijn, maar op termijn zullen er voldoende fysieke dropzones worden voorzien door de stad.  

Deelsteps 

Het maximumaantal vergunningen voor deelsteps is vastgesteld op drie, momenteel ingenomen door Lime, Poppy en Bird. De vergunning van Bird vervalt op 8 oktober 2024 en werd opnieuw geopend. Voi scoorde bij de beoordeling het hoogste van de vier kandidaten en krijgt vanaf 9 oktober 2024 een vergunning voor de exploitatie van 1.000 deelsteps. Dat zijn er 350 minder dan Bird er vandaag heeft in Antwerpen, en evenveel als de andere aanbieder Lime. Poppy heeft er momenteel 550. Alle drie de nieuwe vergunningen zijn 5 jaar geldig, onder voorwaarde van positieve tussentijdse evaluaties. 


In de mediagalerij staat de illustratieve foto van dit persbericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.