Antwerpen publiceert fietsprogramma

Antwerpen publiceert fietsprogramma

Vrijdag 5 juli 2024

De voorbije jaren stond Antwerpen als fietsstad niet stil. Er werd meer gefietst met meer soorten fietsen, zoals elektrische fietsen, speedpedelecs en cargobikes. De Antwerpenaar kon kiezen uit meer aanbieders en types van deelfietsen, Slim naar Antwerpen schoot uit de startblokken, leasefietsen zaten in de lift … Sinds 2015 werden ook heel wat fietsprojecten uitgevoerd en staan er nieuwe op stapel. Het 'fietsprogramma' brengt die samen in een coherent geheel.

De visie van stad Antwerpen op fietsen, geformuleerd in het fietsbeleidsplan van de stad uit 2015, staat er nog altijd. Het fietsprogramma 2023-2025 met doorkijk naar 2030 bouwt verder op dat fietsbeleidplan en op het Antwerpse mobiliteitsplan.

Het fietsprogramma is een update en een verdere invulling van het fietsbeleid voor de komende jaren en bestaat uit 6 pijlers. Bij elke pijler somt het programma op wat er is gerealiseerd sinds 2015; wat er gepland staat tussen 2023 en 2025; en kijkt het vooruit naar de realisaties tegen 2030.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Meer dan ooit vormt het fietsbeleid een essentieel en blijvend onderdeel van de modal shift voor de stad en de regio. Het fietsprogramma geeft hierbij de nodige tekst en uitleg."

Uitbouwen en verstevigen fietsnetwerk

Het fietsnetwerk en de infrastructuur moeten meegroeien met het stijgend aantal fietsers. Meer en kwalitatieve fietsroutes blijven de meest essentiële voorwaarden om fietsen te stimuleren. Fietsers willen aangenaam doorfietsen op veilige, comfortabele en directe routes. Dat vraagt om degelijke en voldoende brede fietsinfrastructuur maar ook voldoende andere routes waar ze veilig kunnen rijden gemengd met ander verkeer.

Vlot en veilig fiets parkeren

Om meer fietsers tegen 2030 te kunnen opvangen, is er ook meer plaats nodig om fietsen te parkeren. De afgelopen jaren investeerde de stad fors in bijkomende fietsinfrastructuur. Nu is er ook een sterke inhaalbeweging nodig voor kwaliteitsvolle private en openbare fietsenstallingen.

Verhogen fietsveiligheid

Niet alleen het aantal fietsers stijgt, maar ook het aantal fietsongevallen en hun aandeel in de ongevalcijfers. Stad Antwerpen streeft net zoals Vlaanderen naar nul dodelijke ongevallen in 2040 en zet hard in op fietsveiligheid. Antwerpen zette de voorbije jaren bijvoorbeeld al sterk in op het implementeren van conflictvrije verkeerslichtenregelingen, de stadsbrede uitrol van zones 30 en van woonerven in de kernstad. De stad werkte samen met partners heel wat zwarte punten weg en in woonstraten werden snelle en tijdelijke maatregelen uitgerold om de snelheidsproblematiek van het autoverkeer aan te pakken en zo ook de fietsveiligheid te verbeteren.

Keuze voor fiets stimuleren

De voorbije jaren ontwikkelde stad Antwerpen met haar programma ‘Slim naar Antwerpen’ een geïntegreerde aanpak om bewoners, bezoekers, studenten, werkgevers en werknemers te verleiden tot een modal en mental shift. Wat startte als een communicatiecampagne, groeide snel uit tot een uitgebreid programma waarin de stad met haar stakeholders werkt aan innovatie en gedragsverandering.

De stad ontwikkelde de voorbije jaren specifieke producten en projecten om gedragsverandering te stimuleren, zoals onder andere een multimodale routeplanner, de marktplaats voor mobiliteit en een pakket aan ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers. Een goed voorbeeld van dat laatste is de samenwerking van Slim naar Antwerpen met het bedrijf Heder. Fietsen wordt daar extra gepromoot door middel van een mobiliteitsscan, verschillende ambassadeurs, een proefaanbod, en een fietsincentive tijdens de wereldfietsdag op 3 juni 2024.

Voor iedereen een fiets

De stad wil dat iedereen over een fiets kan beschikken. Dat kan een eigen fiets zijn maar ook een deelfiets of een leasefiets. Zo kan iedereen het gemak en het plezier van een fiets ervaren en van Antwerpen mee een echte fietsstad maken.

Smart city voor fietsers

De toepassing van slimme technologie en fietsdata ondersteunen en versterken het fietsbeleid. Ze helpen om fietsverkeer performanter en veiliger te maken. Maar ook technologie voor wagens kan een grote impact hebben op fietsveiligheid, zoals de intelligente snelheidsaanpassing in een auto of slimme routeplanners voor vrachtverkeer.


Hieronder kan het volledige fietsprogramma gedownload worden. De foto van dit persbericht staat in de mediagalerij. Beide bestanden zijn enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Fietsprogramma.pdf 23 MB
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.