Antwerpen opent GemmA, Steunpunt Gender en Migratie 

Op vrijdag 8 maart, Internationale Vrouwendag, opende GemmA in Antwerpen officieel de deuren. GemmA staat voor Gender en Migratie, het steunpunt werkt specifiek op dit snijvlak. Het wil gendergelijkheid en keuzevrijheid voor personen met een migratieachtergrond bespreekbaar maken en bevorderen. Burgers, hulpverleners en organisaties vinden er advies, ondersteuning en vorming omtrent de drempels die zij ervaren op het vlak van gender en migratieachtergrond. 

GemmA, Steunpunt Gender en Migratie is een plek voor burgers met een migratieachtergrond met vragen over individuele vrijheid en zelfbeschikking, genderongelijkheid, levensloopbaan, vrije partnerkeuze, vrouwenbesnijdenis,… .  Ze krijgen er binnen een veilige omgeving info, coaching en workshops

Antwerps schepen voor gelijke kansen Karim Bachar: “We zijn enorm trots op dit eerste steunpunt dat specifiek werkt op het kruispunt van gender en migratie. Zowel personen met een migratieachtergrond als vrouwen lopen tegen maatschappelijke drempels aan. Voor vrouwen met een migratieachtergrond komen daar nog eens drempels bovenop, zij verdienen dus een aangepast aanbod dat ingaat op hun noden. Bij GemmA vinden ze steun bij elkaar, een luisterend oor, praktisch advies en hulp indien nodig.”  

Focus op gendergelijkheid en keuzevrijheid van vrouwen en meisjes met migratieachtergrond 

Antwerpen telt meerdere organisaties die inzetten op maatschappelijke participatie van vrouwen met een migratieachtergrond. Ze proberen het isolement van deze vrouwen te doorbreken en hun competenties te versterken via onder andere ontmoeting en vrijwilligerswerk. 

Deze vrouwen worden te vaak enkel vanuit hun moederrol aangesproken. Ze hebben echter dikwijls ook vragen rond knelpunten op het kruispunt van gender en migratie, zoals partnerkeuze, seksualiteit, financiële zelfbeschikking, levensloopbaan, studie,… . 

Ook zijn er bijkomende drempels zoals taboes en taal. Daardoor is er een diversiteitssensitieve aanpak nodig. Een steunend netwerk vinden ze vanaf nu bij GemmA, dat op deze manier het werk van Antwerpse vrouwenorganisaties aanvult.  

De federale minister van Grootstedenbeleid: “Vrouwen met een migratieachtergrond komen hier vaak aan vanuit extreme of repressieve contexten of conflictsituaties. Bepaalde regels en overtuigingen komen soms mee. Er is sprake van sterke sociale controle, voorgeschreven levenspaden, gedwongen huwelijken en in sommige gevallen zelfs vrouwenbesnijdenissen. Het gezegde 'Stadslucht maakt vrij' is voor deze doelgroep niet meer vanzelfsprekend. Met dit steunpunt willen we de bezorgdheden van deze meisjes en vrouwen, van welke achtergrond dan ook, omarmen. We mogen hen de strijd voor gelijke rechten niet alleen laten voeren.”

Ontstaan uit doorgedreven samenwerking 

GemmA, Steunpunt Gender en Migratie is een project van stad Antwerpen waarbinnen op dit moment partners Safe Space vzw, Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (GAMS) België vzw, en Humanitarian Welfare Association (HWA) zijn gevestigd. Elk van deze partners was buiten het steunpunt al actief en blijft dat ook. Binnen GemmA bieden ze nu ook hun eigen aanbod aan voor hun specifieke doelgroepen. Tegelijk werken ze een gemeenschappelijk aanbod uit zodat Antwerpenaren met vragen rond gender en migratie nog beter ondersteund kunnen worden. 

Daarnaast heeft GemmA samenwerkingsverbanden met Gatam, Atlas, Overkop huis, Romacoaches, het Sterke Vrouwennetwerk van de stad en hulpverleningsorganisaties in Antwerpen. 

Aanbod 

Via onder meer levensloopbaancoaching, sollicitatietraining en vormingen helpt GemmA personen bij het maken van toekomstgerichte keuzes over hun levensloopbaan, en bij het vinden van een job. Tijdens het traject wordt extra aandacht besteed aan het belang van financiële zelfredzaamheid en de specifieke drempels die vrouwen met een migratieachtergrond ervaren. Via deze aanpak bereikt GemmA een doelgroep die nu nog vaak onder de waterlijn blijft bij traditionele activeringstrajecten. 

GemmA zal naast de reguliere werking ook een open aanbod voorzien voor iedereen met interesse in het thema gender en migratie. Dit programma start vanaf april 2024 en bevat onder andere filmavonden, lezingen, debatten en getuigenissen

Fatima Llouh, auteur van ‘Ongegeneerd Onszelf’ en gastspreker op de opening van GemmA: “Ik heb het gevoel dat we in een fase zijn waar mensen veel vragen stellen, in de knoop zitten met zichzelf en heel veel behoefte hebben aan een richting. GemmA is de gids die hen daarin kan begeleiden, zacht en mild." 

GemmA wil expertise rond gender en migratie bundelen en verder ontwikkelen om het thema op de onderzoeks- en beleidsagenda te houden. Door als centraal info- en steunpunt te fungeren wil het een netwerk uitbouwen dat signalen rond de thema’s detecteert.  

Ook voor hulpverleners en organisaties werkt GemmA advies, tools en methodieken uit om thema’s die raken aan gender en migratieachtergrond bespreekbaar te maken bij cliënten. Hulpverleners kunnen ook deelnemen aan het aanbod van GemmA, zo biedt het steunpunt een hulplijn aan professionals bij thema’s waar dikwijls een taboe op rust. 

Praktisch 

 • Langstraat 102, 2140 Borgerhout 
 • Burgers zijn welkom tijdens de openingsuren zonder afspraak: 
  • Maandag: 9 tot 12 uur 
  • Dinsdag: 9 tot 12 uur 
  • Woensdag: 13 tot 16 uur (alleen de eerste en derde woensdag van de maand) 
  • Donderdag: 13 tot 16 uur 
  • Vrijdag: 17.30 tot 21 uur 

Meer info over GemmA staat op www.antwerpen.be/gemma.  

GemmA werd mede mogelijk gemaakt met middelen van Plan Samenleven, de Vlaamse projectsubsidie voor een Gelijkekansenproject en de POD Maatschappelijke Integratie.

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten van GemmA kan zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief, via https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/gemma-informeert.  

Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar
Story image
Story image
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.