Antwerpen legt langetermijnvisie op ruimtegebruik in de stad vast

Antwerpen legt langetermijnvisie op ruimtegebruik in de stad vast

De stad werkt aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen waar de stad voorstaat, het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA). Deze strategische visie zal de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen de komende decennia sturen en vormgeven. Het SRA houdt de langetermijnvisie van de stad op ruimtegebruik in, deze zal verder vertaald worden in verschillende instrumenten zoals de nieuwe bouwcode. Het college legt het ontwerp voor het plan eind deze maand aan de gemeenteraad voor, waarna het openbaar onderzoek kan starten.

Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen vertrekt vanuit de centrale ambitie om de meest leefbare stad van Vlaanderen te zijn. De stad maakt dit nieuw ruimteplan op om een antwoord te bieden op nieuwe uitdagingen. Zo blijft de bevolking toenemen, wat vraagt om een slimme aanpak om de stad aangenaam te houden om in te wonen, werken en vertoeven, én vlot bereikbaar te houden. Bovendien is een slimme aanpak ook nodig in de omgang met droogte, hitte en wateroverlast.

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Als bijzonder dynamische stad onderging Antwerpen door de eeuwen heen vele stedelijke transformaties, de ene nog historischer en spectaculairder dan de andere. Stadsvernieuwing zat en zit dus in ons Antwerps bloed. Dat verhaal is nog lang niet uitverteld. Om op alle ruimtelijke uitdagingen een goed antwoord te bieden, zorgen we met het Strategisch Ruimteplan Antwerpen voor een stevige update van de ruimtelijke visie voor de stad. Dit ruimteplan heeft als tijdshorizon 2040 en wil onze prachtstad nog verder als dynamische en innovatieve woon- en netwerkstad binnen een veerkrachtig landschap ontwikkelen. Met het SRA kijken we dus Slim Ruimtelijk Ambitieus naar de stad van morgen!”

De overkoepelende visie van het ruimteplan richt zich op drie thema’s. De stad van morgen:

• is een levendige woonstad: met meer woningen, publieke ruimte en voorzieningen vlakbij.

• heeft een veerkrachtig landschap: met meer groen, ruimte voor water en ecologische verbindingen.

• is een slimme netwerkstad: met meer duurzame verplaatsingen, een sterke economie en energiebesparing.

De opmaak van zo’n nieuw ruimteplan verloopt in verschillende stappen. In het voorjaar keurde het college het voorontwerp goed. Nadien konden diverse adviesinstanties, zoals hogere overheden, districten, de GECORO, de klimaatraad, … hun advies uitbrengen. Op basis van deze adviezen werd het voorontwerp aangevuld en aangepast. De hoofdlijnen van het ruimteplan zijn behouden in het voorliggende ontwerp. Eind september buigt de gemeenteraad zich over de voorlopige vaststelling van dit ontwerp. Tussen 16 oktober en 14 januari volgt het openbaar onderzoek, waarbij alle Antwerpenaren opmerkingen kunnen bezorgen.

Iedereen kan op de hoogte blijven en vanaf eind september het volledige ontwerp downloaden via www.antwerpenmorgen.be/sra. Tijdens het openbaar onderzoek organiseert de stad ook nog een digitale infosessie.


De hoofdfoto (©Frederik Beyens) van dit persbericht staat op de mediagalerij. Hij is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.