Antwerpen keurt ontwerp bouwcode goed

Antwerpen keurt ontwerp bouwcode goed

Maandag 16 oktober 2023

Het college keurde het ontwerp goed van de nieuwe Antwerpse bouwcode. Die wil een antwoord bieden op uitdagingen zoals een divers en betaalbaar woonaanbod, omgang met groen en water in de stad, duurzame energietechnieken en parkeren. Voor dit plan is een ontwerp-milieueffectenrapport opgesteld en dat is gunstig bevonden. Het openbaar onderzoek, waarbij iedereen beide kan inkijken en erop reageren, loopt van 13 november tot en met 12 januari.

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Annick De Ridder: “De nieuwe bouwcode gaat voor minder detailregels en meer duidelijkheid en vertrouwen voor de burger, en voor bedrijven die in Antwerpen willen investeren. Ze houdt wonen betaalbaar; garandeert een slimme omgang met water en voldoende kwaliteitsvol en toegankelijk groen voor alle Antwerpenaren. Deze bouwcode speelt slim in op alle uitdagingen waarmee de stad in de 21e eeuw wordt geconfronteerd, zo geeft het positief milieueffectenrapport aan.”

Levendige woonstad

21ste-eeuwse stedelingen verwachten veel van hun stad: een aangename plek om te wonen, te ondernemen, te werken, te studeren en te ontspannen. Kortom een levendige woonstad op maat van de Antwerpenaren. De nieuwe bouwcode is, naast het Strategisch Ruimteplan en de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen, een belangrijk instrument om de stad op die manier vorm te geven.

Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen zet de krijtlijnen uit voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De bouwcode concretiseert dat in generieke voorschriften: ze verzamelt de stedelijke regels over hoe er gebouwd en verbouwd mag worden op het hele grondgebied, uitgezonderd het havengebied. Deze voorschriften dienen om de kwaliteit van zowel gebouwen als open ruimte in Antwerpen te verzekeren, vanuit verschillende perspectieven: omgevingskwaliteit, open ruimte, wonen, werken en parkeren.

De parkeernormen worden vastgelegd per functiecategorie en verschillen naargelang de zone waarin een project zich bevindt. Aanpassingen zijn er in de omgeving van multimodale knooppunten (‘Slimme Schakels’).

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Ruimte is een schaars en dus kostbaar goed in onze stad. We verminderen de parkeerdruk op straat met een reeks maatregelen die het mogelijk maken die publieke ruimte kwalitatief in te vullen. Parkeren op eigen terrein, het zogenaamde POET-principe, is daarbij onze richtlijn.” ​

Tegelijk biedt de bouwcode een antwoord op een aantal klimaatuitdagingen.

Bouwplannen moeten minstens aan de regels van de bouwcode voldoen om een vergunning te kunnen krijgen. Er gelden ook nog andere regels, zoals op gewestelijk niveau of in ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bouwcode is een instrument voor bouwers, verbouwers, architecten en projectontwikkelaars om mee vorm te geven aan het Antwerpen van morgen.

Volgende stappen

Het openbaar onderzoek van de bouwcode en het bijhorende milieueffectenrapport loopt van 13 november 2023 tot en met 12 januari 2024. Iedereen kan de documenten dan inkijken en erop reageren. Inwoners van de stad Antwerpen ontvangen een infobrief.

In het voorjaar van 2024 worden vervolgens de reacties uit het openbaar onderzoek verwerkt. De bouwcode en het milieueffectenrapport kunnen dan nog aangepast worden. Nadien keurt Vlaanderen het milieueffectenrapport goed en stelt de gemeenteraad de definitieve bouwcode vast. Na publicatie in het Staatsblad zal de nieuwe bouwcode in werking treden.

Meer info

Meer info is te vinden op www.antwerpenmorgen.be/bouwcode.


Het hoofdbeeld van dit persbericht is te vinden in de mediagalerij. De foto is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.