Antwerpen dooft verlichting voor Earth Hour

Op zaterdagavond 25 maart is er opnieuw Earth Hour, een jaarlijkse wereldwijde actie van het WWF die de strijd tegen klimaatverandering in de kijker zet. Aan iedereen wordt gevraagd om gedurende een uur de verlichting uit te zetten. Stad Antwerpen doet mee en roept haar bewoners daar ook toe op.

De stad dooft op 25 maart van 20.30 tot 21.30 uur de verlichting aan 38 openbare gebouwen en monumenten waaronder het stadhuis, Het Steen, de kathedraal en andere kerken, musea en districtshuizen. Ook de directe aanstraling van de historische gevels in het centrum (Grote Markt, Kaasrui, Oude Koornmarkt en Suikerrui) wordt uitgezet. Een lijst van alle gebouwen staat op www.antwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link.

De openbare straatverlichting blijft wél branden (behalve tussen 1 en 5 uur 's nachts de lampen die standaard gedoofd worden volgens het recente doofplan).

Daarnaast roept de stad haar inwoners op om hun betrokkenheid te tonen door thuis op hetzelfde moment de lichten te doven.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Earth Hour is een uitgelezen moment om stil te staan bij het probleem van de lichtvervuiling, die het biologische ritme van mens en dier verstoort. Maar nog meer doet Earth Hour ons -overal in de wereld- nadenken over ons energieverbruik, en onze afhankelijkheid van schadelijke fossiele brandstoffen. Als we de klimaatverandering willen tegengaan, en zo de toekomst van onze planeet en van onze kinderen willen veiligstellen, moeten we zo veel mogelijk overschakelen naar milieuvriendelijkere alternatieven.”

Stad geeft goede voorbeeld

Tegen 2030 wil de stad alle lichtpunten van de openbare verlichting op haar grondgebied omvormen naar ledverlichting.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “De stad heeft ongeveer 54.000 lichtpunten die tegen 2030 worden omgevormd naar led. Momenteel is 28% van de straatverlichting reeds omgevormd. De hoogste verbruikers en oudste armaturen worden ook eerst vervangen. Het voordeel van led is dat het gekoppeld wordt aan een geconnecteerd en slim sturingssysteem zodat de lichten kunnen worden gedimd, en op sommige plaatsen op een veilige manier kunnen worden gedoofd. Op deze manier draagt de verledding het snelst bij tot een vermindering in energiegebruik.”

De stad vernieuwt en verduurzaamt ook de verlichting in haar eigen gebouwen. Al 58 stadsgebouwen, waaronder de cultuurcentra Bloc 2030 en Corso, Cinema Rix, zwembaden Wezenberg, Groenenhoek en Plantin Moretus, musea waaronder het Hessenhuis en het MAS en sporthallen Linkeroever, Kiel en Expohal kregen de afgelopen jaren nieuwe verlichting. Deze aanpassingen leverden tot nu toe een totale besparing op van 1.144.030 kWh. Dat is het gemiddelde jaarverbruik voor elektriciteit van ongeveer 327 gezinnen.

Schepen voor patrimonium Annick De Ridder: "Als stad dragen we met ons eigen patrimonium ook ons steentje bij. We vernieuwden en verduurzaamden de afgelopen jaren de verlichting van heel wat van onze eigen gebouwen. Dat is een investering die uiteindelijk een mooie besparing oplevert. Met een actie als Earth Hour brengen we als stad de lichtproblematiek mee onder de aandacht van alle Antwerpenaren.”

Voor zowel de openbare verlichting als de eigen gebouwen koopt de stad bovendien 100% groene stroom aan. Dat maakt die verlichting niet enkel duurzaam, maar ook CO2-neutraal.

Meer info over Earth Hour staat op www.earthhour.org.

Tom Meeuws Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.