Skip to Content

Afbouw verkeerslichten aan Blancefloerlaan en Frederik van Eedenplein

Stad Antwerpen gaat verder met de afbouw van verkeerslichten op plaatsen waar ze niet noodzakelijk zijn en waar dat veilig is om te doen. De stad besliste nu om op Linkeroever de verkeerslichten op het kruispunt Blancefloerlaan- Waterhoenlaan en aan de fiets- en voetgangersoversteek Frederik van Eedenplein uit te schakelen. Het kruispunt en de oversteek worden met bijkomende maatregelen zo veilig en comfortabel mogelijk gemaakt voor alle weggebruikers, in afwachting van een definitieve heraanleg.

De stad onderzocht de huidige verkeerssituaties aan het kruispunt en de oversteekplaats.

Frederik van Eedenplein (kant Thonetlaan)

Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersintensiteiten aan de fiets- en voetgangersoversteek aan het Frederik Van Eedenplein voldoende laag zijn en dat verkeerslichten niet noodzakelijk zijn om een goede oversteekbaarheid te kunnen garanderen. Daarom worden ze volledig gedoofd.

In afwachting van een duurzame herinrichting van de oversteekplaats neemt de stad bijkomende maatregelen, die de verkeerssituatie op korte termijn zo veilig en comfortabel mogelijk maken voor alle weggebruikers. De focus ligt daarbij op het verbeteren van de zichtbaarheid en het tot een minimum beperken van de oversteeklengte en potentiële conflictzone. Volgende maatregelen worden daartoe uitgevoerd:

  1. Afstrepen van de voorsorteerstrook voor verkeer richting de Blancefloerlaan door het aanbrengen van een verdrijvingsvlak (inclusief plaatsen van plooibakens);
  2. Combineren van de rechtdoor gaande en rechtsaf-beweging op de linkse voorsorteerstrook;
  3. Via signalisatie en wegmarkering de bestaande busstrook omvormen tot een 'bijzonder overrijdbare bedding'.

Kruispunt Blancefloerlaan/Waterhoenlaan

Tijdens de eerste lockdown in 2020 zette de stad deze verkeerslichten een eerste keer op knipperstand. De toenmalige aanzienlijke daling van de verkeersdrukte liet dat ook toe. Bij de heropstart van de scholen school in september 2020 werden de verkeerslichten opnieuw in werking gesteld. Begin september 2021 zette de stad ze een tweede maal op knipperstand, naar aanleiding van de werken aan de tramsporen. Tegelijkertijd werd het kruispunt en de circulatie tijdelijk gewijzigd met werfsignalisatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de verkeerslichten niet noodzakelijk zijn om de huidige verkeersintensiteiten op het kruispunt vlot te kunnen afwikkelen. Eind december 2021 eindigt de werf op de Blancefloerlaan, de stad grijpt die gelegenheid aan om deze verkeerslichten permanent op knipperstand te laten.

In afwachting van een duurzame herinrichting van de oversteekplaats komen er ook hier maatregelen om de verkeerssituatie op korte termijn zo veilig en comfortabel mogelijk te maken voor alle weggebruikers. De focus ligt op het verbeteren van de zichtbaarheid op het kruispuntvlak en de oversteekplaatsen, het compacter maken van het kruispuntvlak en de oversteekplaatsen, en het doen dalen van de rijsnelheden bij het op- en afrijden van het kruispunt. Concreet worden volgende maatregelen uitgevoerd:

  1. Aanbrengen van verdrijvingsvlakken en plaatsen van plooibakens zodat het parkeren tot vlak vóór het kruispunt fysiek onmogelijk wordt gemaakt;
  2. Compacter maken van het kruispunt en versmallen van de te brede rijbanen door middel van wegmarkering en plooibakens.

De stad voert de maatregelen aan het Van Eedenplein en de Blancefloerlaan als proefopstelling in, zodra de weersomstandigheden het toelaten om markeringen aan te brengen. De proefopstellingen worden daarna gemonitord en geëvalueerd.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be. Daar zullen ook telkens de dagordes college, gemeenteraad en gemeenteraadscommissies gepost worden.

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.